masaz.zgora.pl   Classic Gabinet masażu  
  Strona Główna | Kontakt   Agnieszka Jarosińska  
 
A to ja, Agnieszka :)
 
  :: Wskazania  

Jeli drcz Was nastpujce dolegliwoci powinnicie zoy mi wizyt.

 Wskazania do stosowania masau caociowego:
Masa caociowy jeszcze niedawno stosowany by w leczeniu otyoci, dny i cukrzycy. Obecnie, poprzez wprowadzenie nowych metod leczenia tych schorze, masa traktowany jest jako uzupenienie kuracji. Natomiast szeroko stosuje si masa ogólny w stanach wyczerpania u osób bez zmian organicznych, w rekonwalescencji jako masa kondycyjny, jak równie w sporcie. Mona go te stosowa w ogólnych zaburzeniach statyki jako sposób zapobiegania odleynom, zaburzeniom w ukadzie krenia i oddychania. Masa ogólny wykorzystuje si równie w leczeniu nerwic typu psychogennego. U dzieci dobre efekty lecznicze uzyskuje si w leczeniu krzywicy, hipotrofii, hipotonii miniowej i nadwagi.

 Wskazania do masau czciowego:

 Choroby ukadu krenia:
- Przewleka niewydolno krenia obwodowego.
- Obnione cinienie krwi.
- Otuszczenia serca nieznacznego stopnia.
- Stwardnienie ttnic obwodowych (bardzo delikatny masa)
- Stany zapalne po zakrzepowym zapaleniu y (nie wczeniej ni 6 miesicy po ustpieniu choroby).
- Choroba Raynauda.
- Choroba Bürgera (I i II stadium choroby).
- Zespoy ylakowe bez owrzodze.

 Choroby ukadu oddechowego:
- Rozedma puc.
- Niedodma puc.
- Przewleky nieyt oskrzeli.
- Astma oskrzelowa (w okresie midzynapadowym).
- Stany po zabiegach torakochirurgicznych.
- Stany po zapaleniu puc i oskrzeli.

 Choroby skóry:
- Zaburzenia odywcze.
- Choroby naczy limfatycznych.
- Przewleke odmroenia.
- Blizny pourazowe i po zabiegowe.
- Doy po insulinowe.
- W celach kosmetycznych.

 Choroby mini poprzecznie prkowanych.
- Przeciwdziaanie zanikom miniowym z nieczynnoci.
- Dla uzyskania przyrostu masy miniowej.
- Zaniki mini pochodzenia neurogennego.
- Zmiadenia mini.
- Zerwania wókien miniowych.
- Wylewy krwawe ródminiowe.
- Przewleke stany zapalne mini.
- Zmczenie mini po wysiku fizycznym.

 Zaburzenia napicia mini gadkich narzdów jamy brzusznej:
- Niedowady odka.
- Niedowady jelit.
- Zaparcie nawykowe.
- Opadnicie trzewi.

 Choroby nerwów obwodowych:
- Przewleke zapalenie nerwów.
- Nerwobóle.
- Sympatialgie.
- Kauzalgie.
- Zapalenie wielonerwowe splotów nerwowych.
- Zespó wypadnicia krka midzykrgowego.

 Choroby orodkowego ukadu nerwowego:
- Zapalenie przednich rogów rdzenia.
- Stany po urazach orodkowego ukadu nerwowego.
- Choroby mózgu, opon mózgowych i choroby naczy krwiononych mózgu.

 Choroby narzdu ruchu:
- Stuczenia.
- Skrcenia.
- Zwichnicia.
- Wylewy krwawe w tkankach mikkich po ustpieniu ostrego odczynu miejscowego.
- Zmiany przecieniowe.
- Choroby koci i stawów z przykurczami.
- Stany po zamaniach (dopiero po penej konsolidacji).
- Stany pooperacyjne narzdu ruchu.
- Przewleke zapalenie stawów mini i cigien.
- Zapalenie pochewek cignistych.
- Zmiany znieksztacajce kostno-stawowe.
- Wady wrodzone oraz zaburzenia rozwoju narzdu ruchu.
- Stany przed zabiegami operacyjnymi narzdu ruchu.

 Choroby reumatyczne:
- Wszelkie postacie goca.
- Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze.
- Zmiany zwyrodnieniowe krgosupa.
- Zmiany zwyrodnieniowe tkanek mikkich.

 Choroby dziecice:
- Dysplazja stawu biodrowego.
- Zwichnicie stawu biodrowego.
- Wady postawy (skrzywienie krgosupa).
- Paskostopie.

 Niektóre choroby genetyczne.

 Choroby zawodowe:
- Choroba wibracyjna.
- Przewleka posta choroby Banga.
- Przewleka posta choroby kesonowej.
- Nerwobóle w wyniku zatru.
- Zmiany wynikajce ze zmiennego mikroklimatu rodowiska pracy.
- Zmiany w narzdzie ruchu z przecienia.
- Nerwice ruchowe i czynnoci zwizane z charakterem i organizacj pracy.

 
Masaz.zgora.pl        Gabinet Masau, Agnieszka Jarosiska
ul. Jednoci 56/8, 65-047 Zielona Góra
Tel. 609-056-196  |  E-mail: info@masaz.zgora.pl  |  NIP: 929-178-52-45, REGON: 080223195