masaz.zgora.pl   Classic Gabinet masażu  
  Strona Główna | Kontakt   Agnieszka Jarosińska  
 
A to ja, Agnieszka :)
 
  :: Przeciwwskazania do stosowania masau  

 Nie mog wykona zabiegu w przypadku:
- Krwotoków lub przy zagroeniu ich wystpienia.
- U chorych gorczkujcych.
- W chorobach zakanych.
- W ostrych stanach zapalnych.
- W chorobach skóry, którym towarzysz pcherze, wypryski i przerwanie cigoci.
- W III i IV stadium choroby Bürgera.
- W jamistoci rdzenia.
- W zapaleniu szpiku kostnego z przetokami.
- W amliwoci koci.
- We wczesnych stanach po zamaniu koci.
- Przy niektórych owrzodzeniach podudzi.
- W stanach ropnych.
- W zapaleniu y.
- Przy wieych zakrzepach.
- W daleko posunitej miadycy.
- W niewyrównanych wadach serca.
- Przy wystpowaniu ttniaków.
- W okresie ciy.
- W okresie Menstruacji.
- W chorobach nowotworowych.

 Masa powok brzusznych jest przeciwwskazany w:
- Chorobie wrzodowej z krwawieniami.
- Kamicy wtrobowej i nerkowej.
- Stanach zapalnych dróg óciowych.
- Chorobach jelit z owrzodzeniami, krwawieniami i przewlekych niedronociach.
- Ostrych i podostrych zapaleniach narzdów miednicy mniejszej.
- Chorobach nowotworowych.

 Nie wykonam równie masau powok brzusznych przed upywem dwóch godzin od spoycia posiku przez pacjenta.

 
Masaz.zgora.pl        Gabinet Masau, Agnieszka Jarosiska
ul. Jednoci 56/8, 65-047 Zielona Góra
Tel. 609-056-196  |  E-mail: info@masaz.zgora.pl  |  NIP: 929-178-52-45, REGON: 080223195